Obchodné podmienky

Zmluvné strany:

Prevádzkovateľ servera
Jurdík Daniel
059 72 Vrbov 256
IČO: 45 556 423
DIČ: 1023243177
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

a

Zadávateľ požiadavky na ubytovanie na serveri ubytujtema.eu
Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie zadávateľom každý subjekt, ktorý si zadá prostredníctvom webu www.ubytujtema.eu požiadavku na ubytovanie
(ďalej len „Zadávateľ“)

Popis služby

Server www.ubytujtema.eu je určený záujemcom o ubytovanie počas svojho pobytu či už na dovolenke, alebo obchodných cestách, resp. pre organizované zájazdy. Jeho hlavnou úlohou je sprostredkovať kontakt medzi zadávateľom požiadavky a registrovaným poskytovateľom ubytovania. Požiadavkou sa rozumie konkrétna žiadosť o ubytovanie s náležitosťami podľa formulára za účelom nájsť si vhodného dodávateľa poskytujúceho ubytovacie služby.
Prevádzkovateľ servera sprístupňuje kontakty jednotlivých zadávateľov registrovaným ubytovateľom za účelom nadviazania ich spolupráce.
Po zadaní je požiadavka uverejnená na www.ubytujtema.eu bez konkrétnych kontaktov. Kontakty uvedené v požiadavke sa zobrazia len registrovaným ubytovateľom. Prevádzkovateľ servera má právo kontaktovať zadávateľa požiadavky o ubytovanie vo veci doplnenia požiadavky.
Po odoslaní požiadavky budú kontaktné údaje zadávateľa vložené do databázy a tak si môže zadávateľ kedykoľvek znovu zadať novú požiadavku bez vyplňovania základných údajov.
Zadanie požiadaviek je zdarma.
Zadávateľ je povinný svoju požiadavku riadne vyplniť podľa formulára. Povinné sú pravdivé kontaktné údaje - meno a priezvisko, mailová adresa, termín, počet osôb, lokalita.
Nepovinné údaje- telefonický kontakt, podrobnejší popis požiadavky.

Zadávanie požiadaviek nesmie byť zneužité - napr. k prieskumom trhu a pod. Táto služba je určená výlučne na sprostredkovanie ubytovania ako je vyššie uvedené.

Zadávateľ súhlasí s uvedením svojich kontaktných údajov na webovej stránke prevádzkovateľa - ubytujtema.eu

Práva a povinnosti

Prevádzkovateľ serveru

Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ jedná zadávateľ v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb a prevádzkovateľa serveru. Pri porušení podmienok vyššie uvedeným spôsobom prevádzkovateľ požiadavku na ubytovanie nezverejní, resp. vymaže.

Zadávateľ

Zadávateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie požiadavky aj pred ukončením doby zverejnenia, alebo tak môže urobiť sám prostredníctvom údajov k tomu potrebných, ktoré mu poskytne prevádzkovateľ.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje žiadateľov použije len na sprostredkovanie spolupráce medzi zadávateľom a registrovaným ubytovateľom. Použiť tieto údaje iným spôsobom nie je dovolené.

Záverečné ustanovenie

Zmluvný vzťah na základe týchto obchodných podmienok a súhlas so zverejnením osobných kontaktných údajov spôsobom ako je vyššie uvedený, vzniká medzi zadávateľom a prevádzkovateľom servera v okamihu odoslania požiadavky prostredníctvom formuláru na www.ubytujtema.eu.

info info info info info info